V група

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО “ЕКОСТРОЙ” ООД Е ВПИСАНО В ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ КЪМ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Пета група

Отделни видове строителни и монтажни работи
Отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008):

 

  • 43.11 Събаряне и разрушаване
  • 43.12 Земни работи
  • 43.13 Сондиране и пробиване
  • 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
  • 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
  • 42.13 Строителство на мостове и тунели
  • 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
  • 42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
  • 43.91 Покривни работи
  • 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
  • 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
  • 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
  • 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
  • 43.21 Изграждане на електрически инсталации
  • 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
  • 43.29 Изграждане на други инсталации
  • 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
  • 43.31 Полагане на мазилки
  • 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
  • 43.33 Полагане на облицовки и настилки
  • 43.34 Боядисване и стъклопоставяне
  • 43.39 Други довършителни строителни дейности

Свържете се с нас

гр. Своге, бул. ''Искър'' №19 Б
тел. управител: +359 87 887 0880
тел. магазин: 087 830 5368
e-mail: office@ekostroy.eu

Сертификати

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

Екострой © 2023. Всички права запазени.
 

X