IV група

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО “ЕКОСТРОЙ” ООД Е ВПИСАНО В ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ КЪМ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Четвърта група строежи

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС
4.2. Строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

Свържете се с нас

гр. Своге, бул. ''Искър'' №19 Б
тел: +359 87 887 0880
e-mail: office@ekostroy.eu

Сертификати

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015

Екострой © 2021. Всички права запазени.
 

X