II група

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО “ЕКОСТРОЙ” ООД Е ВПИСАНО В ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ КЪМ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Втора група строежи

Строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС
2.4. Строежи от четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

Свържете се с нас

гр. Своге, бул. ''Искър'' №19 Б
тел. управител: +359 87 887 0880
тел. магазин: 087 830 5368
e-mail: office@ekostroy.eu

Сертификати

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

Екострой © 2023. Всички права запазени.
 

X