За Нас

     “Екострой” ООД е създадена през 2000 г., с офиси в гр. Своге и гр. София. Фирмата вече повече от 20 години работи успешно на строителния пазар в България. “Екострой” разполага със собствена материално-техническа база, строителна механизация, машини, складове и транспортни средства. В „Екострой” ООД работят висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит, като голяма част от тях са в дружеството от неговото основаване. Ръководството на фирмата инвестира непрекъснато в обновяване на оборудването и повишаване на квалификацията на персонала, като се стреми да предложи на своите клиенти висок професионализъм, качество и прецизност при изпълнение на строителните работи.

Удостоверения

“Екострой” ООД е регистрирано в Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България – ПРОТОКОЛ No. 1555 / 21.10.2021.

“Екострой” ООД е сертифицирано по:

ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството;

ISO 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа;

ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда

Застраховки

„Екострой“ ООД има сключени застраховки за:

  • “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”
  • “Трудова злополука”

Групи и категории строежи, за които “Екострой” ООД е вписано в Централен професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България

Свържете се с нас

гр. Своге, бул. ''Искър'' №19 Б
тел. управител: +359 87 887 0880
тел. магазин: 087 830 5368
e-mail: office@ekostroy.eu

Сертификати

ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

Екострой © 2023. Всички права запазени.
 

X